De psychologie van de topsporter

Deze week is het boek De psychologie van de topsporter verschenen van de hand van Bert De Cuyper. Dit boek is voornamelijk gebaseerd op de (auto)biografieën van deelnemers aan de Olympische en Paralympische Spelen. Read More

Darrenslacht

Na een dramatisch verlopen operatie op de pinealisklier van zijn baas, professor Nuboer, moet Floris van der Heijde geheel onverwacht diens baan overnemen... In de roman Darrenslacht beschrijft Robert Pierik wat er dan gebeurt. Read More

Cruijffiaans genomineerd

Dit najaar wordt voor de tweede keer de Onze Taal/ANV-taalboekenprijs toegekend. Een van de zes genomineerde boeken is Cruijffiaans door Rob Siekmann, dat in april is verschenen en nu al een tweede druk beleeft. Read More

Anatomy of Agility

Anatomy of Agility. Movement analysis in sport van Frans Bosch is onlangs verschenen. Het is de vertaling van Anatomie van de wendbaarheid. Bewegingsanalyse in de sport, dat in oktober 2019 is verschenen. Read More

Cruijffiaans

Op 24 april verscheen bij 20/10 Uitgevers het boek Cruijffiaans. Uitspraken, gedachtegoed en voetbalvisie: een thematisch totaaloverzicht van de hand van voetbalexpert Rob Siekmann. In dit boek heeft Siekmann duizenden uitspraken van voetballegende Johan Cruijff (1947-2016) bij elkaar gebracht. Read More

ABC van de cardiologie

Eind maart 2020 is de tweede, geheel herziene druk van ABC van de cardiologie verschenen. Dit boek biedt een heldere introductie in de cardiologie voor het medisch academisch en post-hbo onderwijs, maar is ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld huisartsen en verpleegkundig specialisten cardiologie. Read More

Anatomie van de wendbaarheid

Het nieuwste boek van Frans Bosch, Anatomie van de wendbaarheid. Bewegingsanalyse in de sport, zag in oktober 2019 het licht. In dit goed onderbouwde en rijk geïllustreerde boek behandelt Bosch alle hoogintensieve varianten op de loopbeweging die zich in open situaties voordoen. Read More

Physicians’ Professional Performance

Half september verscheen bij 20/10 Uitgevers Physicians' Professional Performance - Between Time and Technology. In dit boek bespreekt Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance, de drie pijlers van professional performance. Read More

De route naar tweebenigheid

Op 29 mei verscheen het boek De route naar tweebenigheid van Fred Duijnstee en Annemarie Maas. In dit boek leggen de auteurs uit hoe je jonge voetballertjes in zes jaar tijd tijdens gewone en speciale trainingen kunt aanleren om beide benen te gebruiken. Read More

Boekpresentatie Coach Cruijff in cijfers

Afgelopen vrijdag, 21 december, bood Jacques van Rossum het eerste exemplaar aan van zijn boek Coach Cruijff in cijfers aan voetbalkenner Henk Spaan. De boekpresentatie vond plaats in buurtcentrum De Brink in Betondorp (Amsterdam), de buurt waar Cruijff is opgegroeid.   Read More

Coach Cruijff in cijfers

Op dinsdag 11 december verschijnt bij 20/10 Uitgevers het boek Coach Cruijff in cijfers. Was Nederlands beste voetballer aller tijden ook een uitmuntende voetbalcoach? In deze uitgave beantwoordt bewegingswetenschapper en psycholoog Jacques van Rossum de vraag in de ondertitel in een goed doordacht betoog. Read More

Schone sport, schone schijn

Op 7 december verschijnt de uitgave Schone sport, schone schijn, van de hand van sportfilosoof Jan Tamboer. In dit boek onderzoekt hij het gangbare beeld van dopinggebruik in de sportwereld, de media en het publiek. Maar is die beeldvorming wel terecht en is die gebaseerd op deugdelijke argumenten? Read More

Snijgeil

Op 30 november verschijnt de roman Snijgeil van Robert Pierik, chirurg in Zwolle. In dit debuut beschrijft Pierik het reilen en zeilen op een afdeling neurochirurgie in een ziekenhuis in Utrecht.  De jonge chirurg Floris van der Heijde raakt in een machtsstrijd verwikkeld met zijn afdelingshoofd, professor Nuboer, de enige ter wereld die pinealistumoren operatief kan verwijderen. Read More

Puin en vriendschap

De bekende Rotterdams kunstenaar Jan Wagner beschrijft in Puin en vriendschap de relaties die hem in de loop van zijn leven persoonlijk of op artistiek gebied hebben gevormd. Hij schuwt daarbij de pijnlijke herinneringen niet: zijn ouders waren ‘fout’ in de oorlog en zijn schoonouders verloren in diezelfde tijd twee van hun kinderen door een vergeten bombardement op Rotterdam. Read More

Radio-interview met Bram Brouwer

Op woensdag 8 juli was een uitgebreid interview in het programma Focus (NPO Radio1) te beluisteren met auteur Bram Brouwer over de Welshe topwielrenner Arthur Linton, die in 1896 naar verluidt het eerste dopingslachtoffer was. In het interview vertelt de auteur met smaak over het leven van de Brit, en leest hij stukjes voor uit zijn in juni 2018 verschenen boek. Read More

Arthur Linton: eerste dopingdode of toch niet?

Topwielrenner Arthur Linton (1868-1896) wordt wereldwijd gezien als het eerste dopingslachtoffer. Hij stierf in juli 1896 tijdens de klassieker Bordeaux-Parijs. Lintons dood werd een belangrijke pijler onder de fundering van het huidige antidopingbeleid. Maar was zijn dood wel het gevolg van doping? Read More

Schrijvende dokters

Op zaterdag 16 december stond er een groot artikel in de Volkskrant over schrijvende dokters. Een van de geïnterviewde artsen is Evert den Drijver, die eerder dit jaar bij 20/10 Uitgevers het boek Dokter zelf – Verhalen uit een plattelandspraktijk uitbracht. In dit boek beschrijft hij alledaagse en bijzondere voorvallen uit zijn lange loopbaan als huisarts in Friesland. Read More

De voetbalspelregels

In oktober 2017 verscheen bij 20/10 Uitgevers het boek De voetbalspelregels. Heden, verleden en voorstellen ter verbetering van de hand van Robert Siekmann. Eerder dit jaar kwam zijn Engelstalige werk Lex Ludica uit, dat hetzelfde onderwerp behandelt. Lex ludica, het spelregelrecht, is een tak van het sportrecht waarover in feite geen of nauwelijks wetenschappelijke literatuur bestaat. Read More

Lex Ludica: Soccer Rules Revisited

Begin augustus is verschenen het boek Lex Ludica: Soccer Rules Revisited. Auteur Robert Siekmann geeft in dit Engelstalige werk een overzicht van de ontwikkeling van de voetbalspelregels sinds het begin van de sport. Hij besteedt daarbij veel aandacht aan de huidige regels, die in 2016 zijn herzien. Read More

Sportvoeding als teamperformance

Sportvoeding als teamperformance is een boek over het belang van sportvoeding in de (georganiseerde) wedstrijdsport en de rol van begeleidingsteams daarbij. De auteurs besteden onder andere aandacht aan de sportvoedingskundige taken binnen een team, het opstellen van sportvoedingsbeleid en het realiseren van sportvoedingsdoelstellingen op teamniveau. Read More

Dokter zelf. Verhalen uit een plattelandspraktijk

In het boek Dokter zelf. Verhalen uit een plattelandspraktijk beschrijft voormalig huisarts Evert den Drijver alledaagse en bijzondere voorvallen uit zijn huisartsenpraktijk in Friesland. In een onlangs verschenen artikel in de Jouster Courant (25 maart 2017) vertelt Den Drijver over de totstandkoming van dit boek, dat op 22 april gepresenteerd wordt bij boekhandel Holtrop in zijn woonplaats Joure. Read More

Evolutie, partnerkeuze en familieleven in de dierenwereld (e-boek)

Onlangs verscheen het eBook Evolutie, partnerkeuze en familieleven in de dierenwereld van de hand van Maarten Frankenhuis, voormalig directeur van Artis. In dit boekje gaat Frankenhuis in op het begrip evolutie en beschrijft hij onder andere hoe onder invloed daarvan de enorme diversiteit in het dierenrijk is ontstaan. Read More

Van kwallen naar kwalen

Op donderdag 27 oktober 2016 wordt het eerste exemplaar van het boek Van kwallen naar kwalen. De organisatie van de zorg, de oplossingsruimte en de professionaliteit van fysiotherapeuten door auteur Wim Hullegie aangeboden aan het KNGF. In dit essay wordt een theoretische analyse van de fysiotherapiepraktijk uiteengezet, met een praktisch-wetenschappelijke invulling daarvan. Read More

Turnen voor beginnerz

Tijdens een boekpresentatie op vrijdag 28 oktober wordt het eerste exemplaar van het boek Turnen voor beginnerz aangeboden aan Cees Vervoorn, lector topsport en onderwijs aan de HvA. In deze uitgave zijn acht lessenreeksen opgenomen die door bewegingsdocent Jennifer Nuij zijn ontwikkeld voor het onderwijs aan beginnende turners in het basis- en middelbare onderwijs. Read More

De onbekende historie van de Olympische Spelen

In De onbekende historie van de Olympische Spelen. Hoe De Coubertin de geschiedenis naar zijn hand zette belicht Bram Brouwer de gebeurtenissen die aan de eerste editie (in 1896) van de moderne Olympische Spelen voorafgingen. De ontstaansgeschiedenis van de olympische gedachte wordt in dit boek in een politiek en sociaal-cultureel perspectief gezet. Read More

Tweede druk Professional performance van artsen

Op 10 mei verschijnt de tweede druk van Professional performance van artsen – Tussen tijd en technologie. In dit boek bespreekt Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance aan de UvA, de drie pijlers van professioneel werken in de gezondheidszorg: het voortdurend streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. Read More

Tweede druk Krachttraining en coördinatie

Op 9 december is bij 20/10 Uitgevers de geheel herziene tweede druk verschenen van het boek Krachttraining en coördinatie, een integratieve benadering. In dit boek schetst auteur Frans Bosch een model voor krachttraining dat zich baseert op wat er bekend is over de onderliggende processen op met name neurofysiologisch gebied. Read More

Wereldwijd aan de Maas. Het Korps Mariniers en Rotterdam

In december viert het Korps Mariniers zijn 350-jarig bestaan. Ter gelegenheid van dit jubileum schreef historicus Klaas Kornaat een boek over de verbondenheid tussen dit korps en de stad Rotterdam. Op 11 december 2015 is bij 20/10 Uitgevers het boek Wereldwijd aan de Maas. Het Korps Mariniers en Rotterdam verschenen. Read More

Strength Training and Coordination

Begin november is het boek Strength Training and Coordination: An Integrative Approach gepubliceerd. Dit is een vertaling van de tweede, geheel herziene editie van Krachttraining en coördinatie, een integratieve benadering van Frans Bosch. Read More

De Gaande

Vanaf 5 oktober is bij 20/10 Uitgevers verkrijgbaar het boek De Gaande. Een vertelling over het stille zwijgen van mensen die gaan sterven. De Gaande is een fictieve vrouw met een ernstige ziekte die de laatste fase van haar leven ingaat. Dit boek richt zich niet alleen op patiënten en hun naasten, maar ook op artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en studenten. Read More

De mythe van de rode bloedcel

Op vrijdag 9 oktober verdedigde psycholoog Bram Brouwer zijn proefschrift over het onderwerp doping aan de Open Universiteit. In zijn proefschrift en de publieksversie daarvan weerlegt Brouwer met behulp van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines de 'mythe' dat dat het gebruik van epo of bloeddoping significant verschil maakt in de prestaties van topsporters. Read More

Professional performance van artsen

Professional performance van artsen. Tussen tijd en technologie (december 2014) is de bewerkte oratie van Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance aan de Universiteit van Amsterdam. Lombarts pleit voor bezinning op de professionele waarden die een goede performance van medici zouden moeten voeden en borgen. Read More

Huisdieren. Onderworpen en gebruikt, gekoesterd en bewonderd

Op 1 oktober 2014 is verschenen Huisdieren. Onderworpen en gebruikt, gekoesterd en bewonderd. In dit boek belichten de auteurs het onderwerp domesticatie in de breedste zin van het woord. Ze besteden niet alleen aandacht aan gezelschapsdieren, maar ook aan hobby-, recreatie- en landbouwdieren. Read More

Duel in de zestien. De penalty wetenschappelijk ontleed

John van der Kamp, een van de auteurs van Duel in de zestien. De penalty wetenschappelijk ontleed legt in een interview op Radio 1 (NOS, 13 mei) uit dat het nemen of stoppen van een strafschop wel degelijk is te leren. In het boek belichten Van der Kamp en collega Geert Savelsbergh van de Vrije Universiteit de penalty van alle kanten, vanuit een bewegingswetenschappelijk perspectief. Read More

Coaching de oorlog verklaard!

In Coaching de oorlog verklaard! pleit Bert Coenen voor een begeleidingskunde die verdergaat dan het strikt toepassen van een methodiek, waartoe het moderne coachen zich vaak beperkt. Naast het hanteren van een bij de begeleidingsvraag passende methode gaat het bij begeleiding immers ook om inzicht in de omstandigheden waarin de problematiek speelt en om de actieve inbreng van de begeleide persoon. Read More

Een bewogen fundament

Eind oktober 2013 verscheen het boek Een bewogen fundament. De filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen, van de hand van psycholoog en bewegingswetenschapper Rob Withagen (Rijksuniversiteit Groningen). In dit boek onderzoekt hij het grensvlak van de filosofie en de bewegingswetenschappen. Wat hebben historische en moderne filosofen over het menselijk lichaam en het bewegen geschreven? Read More

Verdrongen gevoel

Piet Leguit (1943), voormalig chirurg in Utrecht, schreef het autobiografische boek Verdrongen gevoel. Een chirurg over geneeskunde en geneeskunst. In dit boek vertelt hij over zijn eigen zoektocht naar het belang van empathie en compassie in de patiënt-artsrelatie en doet hij het belang van het geneeskunst aspect in de gezondheidszorg weer herleven. Read More

Van start op twee linkerschaatsen

In 32 glasheldere vertellingen beschrijft Harm Kuipers zijn ervaringen als topsporter, onderzoeker, dopingexpert, hoogleraar, maar ook als kankerpatiënt. Met bewonderenswaardige rust en precisie legt hij in lekentaal uit wat de diagnose voor hem als patiënt betekent. Read More

Overleven in de dierentuin

In Overleven in de dierentuin, de oorlogsjaren van Artis en andere parken beschrijft Maarten Frankenhuis, voormalig directeur van Artis, hoe 'zijn' dierentuin de Tweede Wereldoorlog heeft doorstaan. Hoe kwamen de medewerkers aan voldoende voedsel voor de dieren en hoe hielden ze zichzelf in leven tijdens de Hongerwinter? Read More

Dierentuinen onder vuur

Bijlage bij de boeken Droomonderduik en Overleven in de dierentuin, de oorlogsjaren van Artis en andere parken van Maarten Frankenhuis Vergeleken met andere Nederlandse dierentuinen, is Artis er bij de Duitse inval en bezetting goed vanaf gekomen. Het park is, op één enkele dag na, de gehele oorlog opengebleven en mocht zich in een grote belangstelling verheugen, zowel van de Duitse bezetter als van de Amsterdammers en de onderduikers uit hun midden. Read More

Krachttraining en coördinatie

De trainingsleer maakt traditioneel een onderscheid in kracht, snelheid, lenigheid, uithoudingsvermogen en coördinatie. In Krachttraining en coördinatie, een integratieve benadering betoogt auteur Frans Bosch dat dit onderscheid discutabel is. Hij laat zien dat de vijf eigenschappen eigenlijk nauwelijks recht van bestaan hebben als afzonderlijke grootheden. Read More

Professioneel presenteren

Professioneel presenteren, Sprankelend spreken in de praktijk is een praktisch naslagwerk met ‘tips & trucs’. Naast de voorbereiding van de traditionele (PowerPoint)-presentatie komt ook de liftpresentatie (elevator pitch) aan de orde en uw presentatie via sociale media als LinkedIn, Twitter en Facebook. Read More

Hoe dokters denken

In Hoe dokters denken biedt de Amerikaanse arts Jerome Groopman een inkijk in het brein van de arts en legt hij op inzichtelijke wijze de immer belangrijke relatie tussen arts en patiënt onder de loep. Groopman steekt daarbij ook de hand in eigen boezem. Hij trekt het zich als leraar aan dat zijn leerlingen niet diep genoeg nadenken over het probleem van de patiënt. Read More

Droomonderduik

In de novelle Droomonderduik vertelt Maarten Frankenhuis het fictieve verhaal van Alfred Hirsch, een Duits-Joods jongetje dat tijdens de oorlog onderduikt in de Amsterdamse dierentuin Artis. Hij heeft geen direct contact met andere mensen en zoekt noodgedwongen vriendschap en troost bij de dieren en beeldhouwwerken in de tuin. Read More

Recensie Tussen geven en nemen

Half november is Tussen geven en nemen. Wielrennen als dubbelspel gepubliceerd, een boek van Hein Lodewijkx over waarom wielrenners zich gedragen zoals ze doen. Het tijdschrift Wieler Revue besprak deze uitgave en noemt die 'een leerzaam en origineel boek en zeker niet alleen voor wielerliefhebbers!' Read More

Tussen geven en nemen. Wielrennen als dubbelspel

Half november verscheen Tussen geven en nemen. Wielrennen als dubbelspel. Dit boek van de hand van Hein Lodewijkx gaat over eerlijk spel en valsspelen in de wielersport. Deze sport wordt vaak gemeen en achterbaks genoemd, met fenomenen als flikken, linkeballen, combines en doping, maar volgens de auteur heeft het wielrennen ook een ander gezicht: dat van samenwerking en opoffering. Read More

Mythes in de sport 1. Over conditie, melkzuur en gezondheid

Is sporten goed voor je gezondheid? Is melkzuur slecht voor je inspannings- vermogen? Zit vermoeidheid tussen je oren? Kun je wedstrijdprestaties voorspellen aan de hand van de maximale zuurstofopname? In deze uitgave bespreekt fysioloog Wim Burgerhout deze en andere vragen. Read More

100+ vragen over de voeding van het paard

Hoeveel water kan mijn paard achter elkaar opdrinken? Kan ik runder- of varkensbrok aan mijn paard voeren? Waarom laat mijn paard brokken voer uit zijn mond vallen? Op deze en nog veel meer vragen heeft Anneke Hallebeek het antwoord. Read More