Sport en Bewegen

Sportvoeding als teamperformance

Gepubliceerd op 23 juni 2017

Sportvoeding als teamperformance is een boek over het belang van sportvoeding in de (georganiseerde) wedstrijdsport en de rol van begeleidingsteams daarbij. Het is tot stand gekomen onder redactie van Floris Wardenaar, Charles Engelen en Heleen van der Wilt.

In het boek besteden de auteurs onder andere aandacht aan de sportvoedingskundige taken binnen een team, het opstellen van sportvoedingsbeleid en het realiseren van sportvoedingsdoelstellingen op teamniveau. Dit boek helpt teams om sportvoeding als integraal onderwerp op de agenda te zetten!