Sport en Bewegen

Turnen voor beginnerz

Gepubliceerd op 20 oktober 2016

Tijdens een boekpresentatie op vrijdag 28 oktober wordt het eerste exemplaar van het boek Turnen voor beginnerz aangeboden aan Cees Vervoorn, lector topsport en onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze uitgave zijn acht lessenreeksen opgenomen die door bewegingsdocent Jennifer Nuij zijn ontwikkeld voor het onderwijs aan beginnende turners in het basis- en middelbare onderwijs. Alle reeksen zijn stap voor stap uitgewerkt en ruim van foto’s voorzien. Daarnaast wordt gedetailleerd aandacht besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van turnlessen, het didactisch handelen van de docent en de principes van motorisch leren.