Sport en Bewegen

Een bewogen fundament

Gepubliceerd op 21 oktober 2013

Eind oktober 2013 verscheen het boek Een bewogen fundament. De filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen, van de hand van psycholoog en bewegingswetenschapper Rob Withagen (Rijksuniversiteit Groningen).

In dit boek onderzoekt hij het grensvlak van de filosofie en de bewegingswetenschappen. Wat hebben historische en moderne filosofen over het menselijk lichaam en het menselijk bewegen geschreven?

Zijn dieren machines, zoals Descartes in de zeventiende eeuw heeft geopperd? En zo ja, kunnen we hun bewegingen dan verklaren in termen van de mechanica? Hebben we voor het begrijpen van menselijk bewegen andere concepten nodig dan voor het begrijpen van dierlijk gedrag?

Dit soort vragen – en vele meer – beantwoordt Withagen in dit boek. Hij betoogt dat je door kennis te nemen van de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen beter begrijpt waar de vragen en antwoorden van moderne bewegingswetenschappers – en van jezelf – op gestoeld zijn. Een bewegingswetenschapper die al dan niet impliciet Descartes volgt en aanneemt dat het menselijk lichaam een machine is, komt immers tot andere vragen en antwoorden dan iemand wiens denken meer geworteld is in de evolutietheorie van Darwin.

Een bewogen fundament is niet alleen geschikt voor studenten bewegingswetenschappen en professionals met interesse in de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen, maar ook voor iedereen die geïnteresseerd is in de filosofie en/of het menselijk bewegen.