Overige uitgaven

Coaching de oorlog verklaard!

Gepubliceerd op 4 februari 2014

In Coaching de oorlog verklaard! pleit Bert Coenen voor een begeleidingskunde die verdergaat dan het strikt toepassen van een methodiek, waartoe het moderne coachen zich vaak beperkt.

Naast het hanteren van een bij de begeleidingsvraag passende methode gaat het bij begeleiding immers ook om inzicht in de omstandigheden waarin de problematiek speelt en om de actieve inbreng van de begeleide persoon. Contextuele en relationele dimensies dus. In zijn betoog maakt Coenen regelmatig gebruik van voorbeelden uit de beeldende kunst. Niet alleen als bron van inspiratie maar vooral als bron van kennis om tot andere inzichten te komen!