Draai uw scherm voor de beste ervaring.
Turn your screen for the best experience.

Artikelnummer: 978-94-90951-30-6

Professional performance van artsen

Kiki Lombarts

Tussen tijd en technologie (2e druk)

6,50 / 12,00

Wissen

Berichtgeving in de media over disfunctionerende of immoreel handelende artsen zet de medische professie onder druk: zij loopt het risico het vertrouwen van de samenleving te verliezen in haar integriteit, geloofwaardigheid en deskundigheid. De artsenstand zal zijn uiterste best moeten doen om het vertrouwen te behouden of te heroveren.

In Professional performance van artsen – Tussen tijd en technologie bespreekt Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance (UvA), de drie pijlers van professional performance: het voortdurend streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap. Artsen staan voor de opdracht en uitdaging deze pijlers te (v)erkennen en vertalen naar de medische opleiding en praktijk.

Lombarts pleit voor bezinning op de professionele waarden. En voor ‘kairos’, bescheidenheid, reflectie, empathie, het inhoudelijk debat, gedoseerde transparantie en toezicht gebaseerd op vertrouwen in plaats van wantrouwen. Dit ter bewaking en bevordering van de kwaliteit van de artsenopleiding en van de patiëntenzorg. Stof tot nadenken voor studenten geneeskunde en alle artsen!


Over de tweede druk

De eerste druk van het boek Professional performance van artsen. Tussen tijd en technologie was een bewerking van de oratie die Kiki Lombarts op 3 oktober 2014 uitsprak ter aanvaarding van haar leeropdracht ‘Professional Performance’ aan de Universiteit van Amsterdam. In deze tweede druk heeft de auteur een aantal argumenten in de eerste editie nader uitgewerkt en aangevuld met recente literatuur. Voorbeelden hiervan zijn de kritische beschouwing over het gebruik van competentiemodellen in de opleiding en het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten, en de passages over het (bedreigde) welzijn van artsen.

In het herziene nawoord leest u ter inspiratie hoe enkele artsen de inzichten uit dit boekje hebben vertaald naar de klinische en opleidingspraktijk, dat wil zeggen: hoe zij ‘professional performance van artsen’ geïntroduceerd hebben bij hun collega’s, aios of studenten, en hoe dit heeft geresulteerd in een aangescherpte kijk op en benadering van professional performance in de praktijk.

 

Extra informatie

Afmetingen

12 x 18,1 cm

Bladzijdes

88

Auteur

Uitgave

eBook, hardcover

ISBN 978-94-90951-52-8
Verschijningsjaar 2016
Inkijkpagina's download pdf
ISBN 978-94-90951-30-6

“Kiki Lombarts brengt binnen professionaliteit een voortreffelijke balans door een appel te doen op hoofd, handen, hart en dat wat degenen die zorg verlenen en die zorg ontvangen bezielt.” (Mr. Marius Buiting, arts, kwaliteitsmanagementexpert, en directeur Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)


“Zelfregulatie is een kerntaak van de professie. Dat is geen eenvoudige taak in een steeds complexere wereld van gezondheidszorg, waarin verantwoording, transparantie en risicobeheersing een steeds dominantere plaats innemen. Kiki Lombarts signaleert de gevaren en zal u inspireren om invulling te geven aan uw kerntaak.” (Prof. dr. Cees van der Vleuten, hoogleraar onderzoek van medisch onderwijs, Universiteit van Maastricht)


“Kiki Lombarts schreef een prachtige oratie en sprak deze op 3 oktober 2014 met overtuiging uit. Van het begin tot het eind wist ze haar toehoorders te boeien. Ik heb geen woord van haar rede gemist. Haar boodschap is een bron van inspiratie!” (Prof. dr. Maas Jan Heineman, gynaecoloog, lid raad van bestuur van het Academisch Medisch Centrum, Amsterdam)


“Waartoe zijn wij artsen op aarde? De drie pijlers van Kiki Lombarts geven hierop een tot nadenken stemmend en inspirerend antwoord.” (Dr. Robert Pierik, chirurg, winnaar Opleidingsprijs 2009 en oud-voorzitter Nederlandse Vereniging voor Heelkunde)

Interviews

Column Marcel Levi in Medisch Contact, 19 maart 2015

Discours, tijdschrift van het AMC Amsterdam, vol. 6, nr. 3, november 2014

De Neuroloog, vol. 22, nr. 5, oktober 2015

Nederlands Tijdschrift voor Heelkunde, nr. 5, november 2015

Medisch Contact, 17 augustus 2016

Recensies

De zorgrevolutie van Kiki Lombarts. Recensie Jef Poortmans. Reporters Online, 7 oktober 2016

Boekbespreking over de 2e druk, in Medisch Contact, 19 juni 2016 (op lees deze online op www.medischcontact.nl, 7 juni 2016)

Boekbespreking in MedZ, vol. 2, nr. 3, 2015