Wim Burgerhout

Wim Burgerhout

Wim Burgerhout (1945), auteur van Mythes in de Sport 1. Over conditie, melkzuur en gezondheid is fysioloog. Hij studeerde biologie aan de Universiteit Utrecht en deed zijn promotieonderzoek aan de Medische Faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tot zijn pensionering in 2010 was hij als docent en onderzoeker verbonden aan de Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool Utrecht. Momenteel is hij actief als freelance docent bij diverse masteropleidingen hbo en als auteur, onder andere in het tijdschrift Sportgericht. Tot zijn expertiseterrein behoren de onderwerpen inspanningsfysiologie, verouderingsprocessen en de fysiologie van stress.

Foto: Peter Heijmen

De zinsnede ‘het is wetenschappelijk aangetoond dat…’ wordt vaak gebruikt om aan een discussie een einde te maken, terwijl de discussie daar juist zou moeten beginnen.