Redactie ABC van de cardiologie

Redactie ABC van de cardiologie

De eerste druk van ABC van de cardiologie was het resultaat van de inspanningen van studenten geneeskunde en promovendi van het Erasmus MC in Rotterdam. Twaalf van hen schreven onder supervisie van hun docent, dr. Jaap Deckers, gezamenlijk een beknopt leerboek cardiologie voor het basiscurriculum geneeskunde. Dit unieke boek kwam in 2012 tot stand onder redactie van Jaap Deckers, Masieh Abawi, Sharif Khatibi en Yongzhao Feng. In 2020 verscheen een geheel herziene tweede druk onder redactie van Jaap Deckers en Masieh Abawi.

Jaap Deckers is in 2013 tot hoogleraar cardiologie benoemd. Hij was in die functie verantwoordelijk voor de opleiding van de arts-assistenten in opleiding (AIOS) tot cardioloog in het Erasmus MC. Hij organiseerde daarnaast het landelijk cardiologisch onderwijs- en nascholingsprogramma. Hij is een van de meeste geciteerde Nederlandse wetenschappers. Op dit moment heeft hij een deelaanstelling bij de afdeling epidemiologie van het Erasmus MC en bij de GGD Rotterdam Rijnmond.

Masieh Abawi werd geboren in 1984 in Kabul (Afghanistan) en studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2020 promoveerde hij op het proefschrift: Role of novel predictive factors on clinical outcome after transcatheter aortic valve replacement.