Paul de Graaff

Paul de Graaff

Graag wil ik alle veteranen bedanken die aan dit boek hebben meegewerkt. Laat hun openhartigheid een voorbeeld zijn voor die veteranen die hun herinneringen wegstoppen. Maar ook voor familieleden en nabestaanden, om respectvol naar veteranen te kijken.