Marjanke Spanjer

Marjanke Spanjer

Marjanke Spanjer (1945) deed na Gymnasium B aan het Rhedens Lyceum Velp de vrije studierichting rechten aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Met een pakket bestaande uit strafrecht, criminologie, internationaal strafrecht en lucht- en ruimterecht kwam zij in 1972 na haar sollicitatie bij NRC Handelsblad terecht op de departementale redactie in Den Haag. Zij was daar de eerste vrouwelijke redacteur. Het was een leerzame periode van veertien jaar, met wisselende departementen en evenzoveel onderwerpen.
Dankzij goede contacten kreeg zij de kans om met fotograaf Vincent Mentzel een aantal ontwikkelingsprojecten in verschillende Afrikaanse landen te bezoeken. Ook werd haar gevraagd een maandelijkse column voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde te schrijven en correspondent te zijn voor het tijdschrift the Lancet.
Na haar vertrek bij NRC Handelsblad – en drie kinderen rijker – is een aantal publicaties gevolgd in opdracht van het departement van Volksgezondheid, onder meer ter gelegenheid van het vertrek van directeur-generaal, J. van Londen.
‘Mijn wieg stond in een woonwagen’ is de titel van het boek dat zij in 2002 schreef op verzoek van staatssecretaris Erica Terpstra. Dit boek bevat tien interviews met Sinti en Roma woonwagenbewoners. Samen met Hajo Wildschut schreef zij Over tijd. Kantelpunten in de naoorlogse geboortezorg.