Marijke Prins

Marijke Prins

Marijke Prins was werkzaam als docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht (1990-2002), zij schreef het boek Geestelijke zorgverlening in het ziekenhuis (1996, Kavanah). Sinds 2002 was zij werkzaam als humanistisch geestelijk verzorger, eerst in een psychiatrische instelling in Deventer, en vanaf 2006 tot 2016 bij Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn.
Voor haar afscheid als geestelijk verzorger van Gelre ziekenhuizen, bundelde zij haar ervaringen met patiënten, naasten en professionals in een vertelling over ‘De Gaande’, de stervende mens. In het gelijknamige boek De Gaande vertelt die via dialogen over haar binnenwereld, de geestelijke weg die zij gaat van diagnose tot haar sterven. Haar verlangen naar stilte en vooral haar eerbied voor het mysterie van de stille wereld die binnengetreden gaat worden.

Door het schrijven van dit boek ben ik dichter bij de Gaande gekomen, en dichter bij de Achtergeblevene. Steeds indringender groeit het besef hoe moeilijk het is om na te denken over je eigen sterfelijk zijn. Want de Gaande dat ben jij en dat ben ik. Dat is iedere mens, iedere man en iedere vrouw die je ontmoet.