John van der Kamp

John van der Kamp

Dr. John van der Kamp (1969) is onderzoeker en universitair docent aan de Faculteit Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Voor 20/10 Uitgevers schreef hij samen met Geert Savelsbergh het boek Duel in de zestien. De penalty wetenschappelijk ontleed (2014).

Van der Kamps werk focust onder meer op het leren van perceptueel-motorische vaardigheden. Daarbij bestudeert hij naast taken als het vangen en slaan van ballen, allerlei miktaken zoals schieten, gooien, golfputten, sjoelen en kussen. Belangrijk aandachtspunt in dit werk is de discussie omtrent expliciet en impliciet leren, waarbij de hoeveelheid instructies die noodzakelijk is om een effectief leerproces te bewerkstelligen centraal staat. Om hier inzicht in te krijgen wordt niet alleen het perceptueel-motorisch leren bij studenten onderzocht, maar ook bij schoolkinderen (in de gymles), reguliere (top)sporters en bij aangepaste sporters.

Naast zijn aanstelling bij de Vrije Universiteit is Van der Kamp werkzaam als buitengewoon hogeschool hoofddocent bij het Kenniscentrum Bewegen, Educatie en Sport aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.