Jennifer Nuij

Jennifer Nuij

Jennifer Nuij is docente bewegingsonderwijs, Motorische Remedial Teacher en Athletic Skills Model-instructeur (specialist) op het Damstede Lyceum in Amsterdam. Zij is auteur van het boek Turnen voor beginnerz (2016), Judo, maar dan anderz (in voorbereiding) en vaste auteur voor de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding.

Jennifer heeft een diepe interesse in motorisch leren, pedagogisch handelen en een gezonde leefstijl, waarbij zij graag een praktische, effectieve en betekenisvolle vertaalslag maakt naar het (bewegings)onderwijs.

Nog niet eerder zijn methodiek, didactiek en motorisch leren zo nadrukkelijk en op zo’n praktische manier in één boek verschenen. (Cees Vervoorn in het voorwoord van Turnen voor beginnerz)