Jan Tamboer

Jan Tamboer

Na zijn opleiding tot docent bewegingsonderwijs studeerde Tamboer (1944) aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, de voorloper van de Faculteit der Bewegingswetenschappen. In 1974 was hij er de eerste afgestudeerde. Hij bleef als vakfilosoof aan deze faculteit verbonden en promoveerde in 1985 in de filosofie met het proefschrift Mensbeelden achter bewegingsbeelden.

In 1989 verscheen zijn boek Filosofie van de bewegingswetenschappen, dat diverse malen werd herdrukt en in 1994 in het Duits werd vertaald. Samen met Johan Steenbergen schreef Tamboer het boek Sportfilosofie (2000). In 2004 verscheen het boek Voetbaltheorie, waarvan in 2016 een Engelse vertaling op de markt kwam. Ook publiceerde hij veel artikelen in binnen- en buitenlandse vaktijdschriften.

In december 2018 verscheen bij 20/10 Uitgevers zijn prikkelende boek Schone sport, schone schijn, over de ondeugdelijke argumenten achter het wereldwijde dopingverbod.