Geert Savelsbergh

Geert Savelsbergh

Prof. Geert Savelsbergh, Desmond Tutu leerstoel Sport en Jeugd, en hoofd van de Motorisch Leren en Prestatie onderzoeksgroep van het onderzoeksinstituut Amsterdam Movement Sciences (Vrije Universiteit). Voor 20/10 Uitgevers schreef hij samen met John van der Kamp het boek Duel in de zestien. De penalty wetenschappelijk ontleed (2014).

In de periode 1991-1996 was hij een research fellow van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en in 2008 ontving hij een eredoctoraat van de Medische Faculteit van de Universiteit van Gent, België. Zijn onderzoekinteresse ligt op het vlak van de visuele regulatie van het menselijk bewegen.

Savelsbergh is redacteur van verschillende tijdschriften en publiceerde zo’n 230 artikelen in verschillende peer-reviewed tijdschriften. Ook is hij is (co)supervisor van 31 PhD-projecten.

Hij voert fundamenteel en toegepast onderzoek uit ten aanzien van de perceptuele en motorische ontwikkeling en het leren. Met name de rol van visuele informatie in en regulatie van het menselijk bewegen staat centraal.