Bert Coenen

Bert Coenen

Bert Coenen is emeritus buitengewoon lector begeleidingskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Hij studeerde sociologie/bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, volgde de voortgezette opleiding tot supervisor en coach in Amsterdam en is in Utrecht gepromoveerd in de Humanistiek.

Coenen is de grondlegger van het werkveld Begeleidingskunde. Van zijn hand zijn een zestal boeken en een aantal artikelen verschenen over begeleiden, organiseren en veranderen. Tegenwoordig houdt hij zich als bestuurslid en adviseur bezig met het programmeren en tentoonstellen van experimentele en actuele beeldende kunst (www.bewaerschole.nl).

In Coaching de oorlog verklaard! Een driedimensionele benadering van denken en handelen bij begeleiden en veranderen neemt Coenen stelling tegen de kritiekloze omarming van het marktdenken in begeleiding en tegen de beperkingen van een overwegend methodische benadering van begeleiden, organiseren en veranderen.