Ben Vaske

Ben Vaske

Samen met Heribert Korte schreef Ben Vaske Professioneel presenteren, waarvan de tweede, geheel herziene druk in juni 2012 door 20/10 Uitgevers is uitgebracht. Vaske (1959) heeft Nederlandse Taal- en Letterkunde gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Hij is creatief directeur van Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl dat zich richt op de ontwikkeling van online oefenmateriaal voor iedereen (m.n. volwassenen) die een zetje nodig heeft om beter te participeren. Daarvoor werkte hij als docent communicatieve vaardigheden, en als onderwijscoördinator en projectmanager in het middelbaar beroepsonderwijs en vooral bij het laboratoriumonderwijs. Hij is auteur van meerdere lesmethoden en publiceert met regelmaat over online leren voor laagopgeleiden. Hij is daarnaast bestuursvoorzitter van Stichting Leer Zelf Online en penningmeester van Stichting Learn for Life.