Adri Vermeer

Adri Vermeer

Na een korte carrière als leraar bewegingsonderwijs en docent bewegingsonderwijs en pedagogiek, studeerde Adri Vermeer (1936-2023) pedagogiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na deze studie kwam hij als wetenschappelijk medewerker in dienst bij deze universiteit. Zijn onderwijs- en onderzoeksgebied betrof het bewegen en de bewegingszorg voor kinderen en jongeren met beperkingen en de bewegingstherapie in de ggz. Hij promoveerde op een onderzoek naar de bewegingszorg in de kinderrevalidatie.
Enkele jaren laten werd hij benoemd tot hoogleraar orthopedagogiek bij de Universiteit Utrecht. Hij hield zich bezig met de bewegingszorg voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en kinderen met een motorische beperking. Na zijn emeritaat was hij actief op het terrein van de ontwikkelingshulp voor kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen in Zuid-Afrika.
Vermeer was redacteur en een van de auteurs van het boek Actuele grondslagen van het bewegingsonderwijs, dat in 2020 is verschenen.