Crossmediale uitgaven voor
studie en beroep

Mijn winkelwagen

Turnen voor beginnerz

Tijdens een boekpresentatie op vrijdag 28 oktober wordt het eerste exemplaar van het boek Turnen voor beginnerz aangeboden aan Cees Vervoorn, lector topsport en onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam. In deze uitgave zijn acht lessenreeksen opgenomen die door bewegingsdocent Jennifer Nuij zijn ontwikkeld voor het onderwijs aan beginnende turners in het basis- en middelbare onderwijs. Alle reeksen zijn stap voor stap uitgewerkt en ruim van foto’s voorzien. Daarnaast wordt gedetailleerd aandacht besteed aan het voorbereiden en uitvoeren van turnlessen, het didactisch handelen van de docent en de principes van motorisch leren.

 

De onbekende historie van de Olympische Spelen

In De onbekende historie van de Olympische Spelen. Hoe De Coubertin de geschiedenis naar zijn hand zette belicht Bram Brouwer de gebeurtenissen die aan de eerste editie (in 1896) van de moderne Olympische Spelen voorafgingen. Wat uit de verhalen blijkt, is dat de Franse baron Pierre De Coubertin - de vermeende grondlegger van de Spelen - niet de eerste is geweest die een olympisch format heeft bedacht. De ontstaansgeschiedenis van de olympische gedachte wordt in dit boek in een politiek en sociaal-cultureel perspectief gezet.

Tweede druk Professional performance van artsen

Op 10 mei verschijnt de tweede druk van Professional performance van artsen – Tussen tijd en technologie. In dit boek bespreekt Kiki Lombarts, hoogleraar Professional Performance aan de UvA, de drie pijlers van professioneel werken in de gezondheidszorg: het voortdurend streven naar excellentie, het handelen vanuit medemenselijkheid en het afleggen van rekenschap.

Online verrijkingen

Informatie verschijnt zowel in print als online heeft als kenmerk dat zij onmisbaar is voor studie of beroep.

Lees verder

Nieuwsbrief ontvangen?

Over 2010 Uitgevers

2010 Uitgevers ontwikkelt professionele en educatieve informatieproducten voor zorgverleners en studenten in de zorgsector. Daarnaast ontwikkelt 2010 Uitgevers ook producten voor de sector sport, bewegen en gezondheid. Informatie verschijnt zowel in print als online en heeft als kenmerk dat zij onmisbaar is voor studie of beroep.

meer over 2010 Uitgevers